بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتشارگاهنامه نشریه دانشجویی جغرافیا

انتشارگاهنامه نشریه دانشجویی جغرافیا


انتشارگاهنامه نشریه دانشجویی جغرافیا

نشریه دانشجویی جغرافیا به صاحب امتیازی انجمن علمی گروه جغرافیا ، چهارمین شماره خود  را با تیراژ 100 نسخه انتشار داد و مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت. در فهرست مطالب این نشریه موضوعاتی فرق بین شهروندی و شهرنشینی، نهایی شدن طرح جامع مدیریت پسماند در گیلان، نقش زنان روستایی بر پایداری امنیت غذایی و ... به چشم می خورد.

  شایان ذکر است نشریه مذکور دارای مجوز از دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه گیلان بوده و توزیع آن  در دانشگاه بلا مانع می باشد.