بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتشارگاهنامه دانشجویی مکتب الزهرا، نشریه نگاتیو و نشریه شورای صنفی رفاهی دانشجویان

انتشارگاهنامه دانشجویی مکتب الزهرا، نشریه نگاتیو و نشریه شورای صنفی رفاهی دانشجویان


انتشارگاهنامه دانشجویی مکتب الزهرا، نشریه نگاتیو و نشریه شورای صنفی رفاهی دانشجویان

 

ـ گاهنامه دانشجویی «مکتب الزهرا» با صاحب امتیازی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان و مدیر مسئولی احمد قدیمی با تیراژ 100 نسخه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان انتشار یافت.مطالب چاپ شده در این شماره از نشریه با موضوع « عفاف و حجاب در دانشگاه» می باشد.

 

ـ نشریه «نگاتیو» (شماره دوم، آذر ماه 1393) به صاحب امتیازی کانون فیلم و عکس و مدیرمسئولی صادق حجتی با تیراژ 130 نسخه انتشار یافت.

که فهرست مطالب آن عبارتند از اخبار کانون فیلم و عکس دانشجویی دانشگاه/ مسابقه عکاسی و فیلم کوتاه بمناسبت روز دانشجو/ طرح بخشی از سینمای ایران/ آموزش عکاسی/ فیلم نامه کوتاه/ نقد فیلم های خدمت کار و بچگی و مطالب دیگر ... می باشد.


ـ نشریه «شورای صنفی رفاهی دانشجویان» (شماره دوم، آذر ماه 1393) به مدیرمسئولی وهاب سوری با تیراژ 300در همه دانشکده ها انتشار یافت. مطالب چاپ شده در این شماره غالباً درباره موضوعات امور صنفی دانشجویان  سلف سرویس، خوابگاه و حمل و نقل و گزارش کمیته های مربوط به شورای امور صنفی دانشجویان می باشد.