بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتخاب دکتر ابولفضل درویزه به عنوان نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

انتخاب دکتر ابولفضل درویزه به عنوان نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان


انتخاب دکتر ابولفضل درویزه به عنوان نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ، دکتر ابوالفضل درویزه استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان به عنوان نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیات امنای استان گیلان دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد .

 

 

 

 

با عنایت به وظایف و اختیارات هیأت امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی از سوی شورای انقلاب فرهنگی و بر اساس معرفی دبیرخانه شورا ، طی حکمی از سوی دکتر فرهاد دانشجو ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ،  دکتر ابولفضل درویزه استاد دانشگاه گیلان به عنوان نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت امنای استان گیلان منصوب شد . 

 

دکتر ابولفضل درویزه عضو هیأت علمی بازنشسته گروه مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان و دارای مرتبه علمی استادی است.

 

 

وب سایت  دکتر ابوالفضل درویزه