بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتخاب دبیر کانون هلال احمر دانشگاه گیلان به عنوان دبیر مجمع کانون های دانشجویی هلال احمر استان گیلان:

انتخاب دبیر کانون هلال احمر دانشگاه گیلان به عنوان دبیر مجمع کانون های دانشجویی هلال احمر استان گیلان:


انتخاب دبیر کانون هلال احمر دانشگاه گیلان به عنوان دبیر مجمع کانون های دانشجویی هلال احمر استان گیلان:

طی حکمی از سوی مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گیلان، مجید ملبوسی دبیر کانون هلال احمر و دبیر کل کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی دانشگاه گیلان به عنوان دبیر مجمع هلال احمر استان گیلان در کانون های دانشجویی منصوب شد.