بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتخاب دانشجوی کارشناسی دانشگاه گیلان به عنوان دبیر اتحادیه انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی

انتخاب دانشجوی کارشناسی دانشگاه گیلان به عنوان دبیر اتحادیه انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی


انتخاب دانشجوی کارشناسی دانشگاه گیلان به عنوان دبیر اتحادیه انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی

در سومین دوره اتحادیه انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی ایران، که 16 اردیبهشت ماه 97 در دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه برگزار گردید امیر حسین ابراهیمی دبیر انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه گیلان به عنوان دبیر اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم سیاسی کشور انتخاب گردید.

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ضمن تبریک به جامعه دانشگاهی، توفیقات روز افزون ایشان را آرزو می نماید.

 
آدرس کوتاه :