بستن
FA EN

انتخاب انجمن علمی دانشجویی شیمی دانشگاه گیلان به عنوان انجمن برتر

انتخاب انجمن علمی دانشجویی شیمی دانشگاه گیلان به عنوان انجمن برتر


انتخاب انجمن علمی دانشجویی شیمی دانشگاه گیلان به عنوان انجمن برتر

انجمن علمی دانشجویی شیمی دانشگاه گیلان به عنوان انجمن برتر در پنجمین مجمع اتحادیه شیمی کشور انتخاب شد. همچنین خانم زهرا خاکسار، دبیر انجمن شیمی دانشگاه، به عنوان عضو اتحادیه علمی دانشجویی شیمی ایران برگزیده شدند.

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ضمن تبریک به اعضای انجمن علمی دانشجویی شیمی گیلان،توفیقات روز افزون برای ایشان و سایر دانشجویان دانشگاه گیلان را آرزو می نماید.

آدرس کوتاه :