بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتخابات شورای دبیران انجمن های علمی برگزار شد.

انتخابات شورای دبیران انجمن های علمی برگزار شد.


انتخابات شورای دبیران انجمن های علمی برگزار شد.

 

 

 

با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی و مدیر فرهنگی و کارشناس انجمن های علمی ، روز چهارشنبه 92/2/4 در محل خانه فرهنگ دانشگاه گیلان انتخابات شورای انجمن های علمی دانشجویان برگزار شد.

 

در این انتخابات که با حضور بیش از 50 نفر از دانشجویان انجمن های مختلف علمی برگزار گردید آقای کامیار شیوعی از دانشکده پردیس بین الملل به عنوان دبیر این شورا انتخاب شد.