بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتخابات سالانه کانونهای فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجویی دانشگاه گیلان

انتخابات سالانه کانونهای فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجویی دانشگاه گیلان


انتخابات سالانه کانونهای فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجویی دانشگاه گیلان

«کانون ها  مجموعه ای خود جوش، اندیشمند و کارآمد در جهت رشد و توسعه فرهنگی، مشارکت اجتماعی و تعالی معنوی در بستر دانشگاه ها می باشند.»

به اطلاع کلیه دانشجویـان علاقه مند و فعال در کانونهای فرهنگی، هنری و اجتماعی ،می رسانـد جهت ثبت نام و تکمیل فرم از تاریخ 98/02/14 تا مورخ 02/21/ 98 به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه (سازمان مرکزی، طبقه سوم، کارشناسی کانونها) مراجعه نمایند.

زمان برگزاری هماهنگ انتخابات:

28 اردیبهشت لغایت 1 خرداد ماه 98

مکان برگزاری انتخابات

خانه فرهنگ دانشگاه جنب بازراچه دانشگاه

شایان ذکر است جهت ثبت نام و تکمیل فرم کاندیداتوری حضور الزامی است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 3360521 ـ 013 تماس حاصل نمایید.