بستن
FA EN AR RU FR CHI

آموزش زبان انگلیسی عمومی

آموزش زبان انگلیسی عمومی


آموزش زبان انگلیسی عمومی

به همت انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان دوره آموزش زبان انگلیسی عمومی در دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی برگزار شد. در اولین جلسه که 30 بهمن ماه 96 برگزار گردید تعداد 8 نفر از دانشجویان رشته های مختلف به عنوان زبان آموز حضور داشتند. لازم به ذکر است در این دوره از کلاس ها که طی دو روز در هفته و در دو سطح آموزشی برگزار می شود و تا پایان ترم دانشگاه ادامه خواهد داشت، حدود ٣۰ نفر از دانشجویان رشته های مختلف حضور پیدا می کنند.