بستن
FA EN AR RU FR CHI

اقدام خیر خواهانه کانون دانشجویی تئاتر دانشگاه گیلان

اقدام خیر خواهانه کانون دانشجویی تئاتر دانشگاه گیلان


اقدام خیر خواهانه کانون دانشجویی تئاتر دانشگاه گیلان

کانون دانشجویی تئاتر دانشگاه گیلان در یک امر خداپسند اقدام به واریز مبلغ 300 هزار تومان به حساب صندوق خیریه ارغوان دانشگاه نمود.

 شایان ذکر است این مبلغ، از درآمد حاصله از محل فروش بلیط تئاتر «باغ وحش شیشه ای» که در تاریخ 24 و 25 اردیبهشت ماه 98 در دانشگاه برگزار شد تأمین گردید.