بستن
FA EN AR RU FR

اقدام خیر خواهانه کانون دانشجویی تئاتر دانشگاه گیلان

اقدام خیر خواهانه کانون دانشجویی تئاتر دانشگاه گیلان


اقدام خیر خواهانه کانون دانشجویی تئاتر دانشگاه گیلان

کانون دانشجویی تئاتر دانشگاه گیلان در یک امر خداپسند اقدام به واریز مبلغ 300 هزار تومان به حساب صندوق خیریه ارغوان دانشگاه نمود.

 شایان ذکر است این مبلغ، از درآمد حاصله از محل فروش بلیط تئاتر «باغ وحش شیشه ای» که در تاریخ 24 و 25 اردیبهشت ماه 98 در دانشگاه برگزار شد تأمین گردید.