بستن
FA EN AR RU FR CHI

اقتصاد کشاورزی

اقتصاد کشاورزی


اقتصاد کشاورزی

 دبیر انجمن علمی شماره همراه استاد مشاور شماره همراه
امیر حسین اکبرنیا   دکتر محمد کاوسی  

آخرین اخبار و اطلاعیه

معارفه دانشجویان اقتصادکشاورزی ورودی 1398

سومین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی

دوره آموزشی SPSS

زمان : 95/2/06

مدرس : آقای کرد رستمی

 SPSSاز جمله نرم افزار هایی است که برای تحلیل های آماری در علوم اجتماعی ، به صورت بسیار گسترده ای استفاده می شود. این نرم افزار توسط پژوهشگران بازار و داد و ستد ، پژوهشگران سلامتی ، شرکت های نقشه برداری ، دولتی ، پژوهشگران آموزشی ، سازما ن های بازاریابی و.... به کار می رود. افزون بر تحلیل های آماری ، مدیریت داده ها و مستند سازی داده ها نیز از ویژگی های نرم افزار هستند.

سرفصل عناوین:

آشنایی با روابط کاربری نرم افزار و انواع پنجره های آن

معرفی انواع متغیر و مقیاس های اندازه گیری

معرفی شاخص های جمعیت( تمرکز و پراکندگی)

ورود داده ها و انجام محاسبات روی آن ها

استخراج آماره های توصیفی

آشنایی با مفهوم جداول توافقی وایجاد آن ها

رسم نمودارهای آماری

تنظیم و قالب بندی خروجی نرم افزار

7

کارگاه آشنایی با بورس

زمان: 94/12/18

مدرس : دکتر قلی زاده

عناوین مطالب گفته شده در این کارگاه عبارت اند از :

۱- انتخاب صنعت برتر از میان صنایع

۲- انتخاب شرکت برتر از یک صنعت

۳- توجه به میزان نقد شوندگی سهام

۴- میزان سهام در دست سهامداران عمده

۵-پیگیری اخبار اقتصادی-سیاسی

۶- دقت در نسبت  P/Eشرکت

۷- پیگیری اخبار مربوط به طرح ها و توسعه شرکت

۸- توجه به رشدEPS

۹- تشکیل سبد سهام

۱۰- تعیین استراتژی

3 4 5 6

نشست تخصصی بررسی چالش های صنعت چای

نشست تخصصی بررسی چالش های صنعت چای روز دوشنبه 94/2/21  با حضور جمعی از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، توسعه روستایی و برنامه ریزی روستایی، اعضای هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی و نماینده فرهنگی و اجتماعی دانشکده کشاورزی و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات چای کشور در سالن شهید آوینی دانشکده کشاورزی برگزار شد.

1 2

دورره آموزشی ICDL درجه یک  پایان دوره :94/2/09 مدرس دوره مهندس محمد ملاکاظمی دانشجوی رشته کامپیوتراز دانشکده فنی بود.این دوره طی 5 جلسه برگزار گردید. در پایان نیز از طرف انجمن علمی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی گواهی پایان دوره به شرکت کنندگان اعطا گردید.

icdl (1) icdl (7)