بستن
FA EN AR RU FR CHI

افتخار آفرینی دانشگاه گیلان در دومین جشنواره ملی کرسی های آزاد اندیشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

افتخار آفرینی دانشگاه گیلان در دومین جشنواره ملی کرسی های آزاد اندیشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


افتخار آفرینی دانشگاه گیلان در دومین جشنواره ملی کرسی های آزاد اندیشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دومین جشنواره ملی کرسی های آزاد اندیشی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ ۹۸/۹/۲۱  برگزار گردید. در این جشنواره دانشگاه گیلان در « بخش اجتماعی » از  عنوان « شایسته تقدیر » را کسب نمود و از کارشناس کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه گیلان  جناب آقای علی اکبر حسین خواه نیز با تقدیم لوح تقدیر و هدیه  قدردانی گردید.

با داوری کمیته منتخب دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از بین ۱۸۳۱ مورد آثار کرسی ثبت شده در درگاه فرهنگی و اجتماعی در بازه زمانی فروردین ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۳۹۸ در  هر یک از بخش های مناظره، نقد ،بحث و نظر،  اجتماعی، زنان و اقتصاد مقاومتی، دو اثر به عنوان "برگزیده" و "شایسته تقدیر" انتخاب گردید.

برگزاری کارگاههای آموزشی، حضور معاون فرهنگی و اجتماعی و مدیران کل وزارت عتف ، سخنرانی معاون فرهنگی - سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و سخنرانی حضرت حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور بعنوان مهمان ویژه از دیگر برنامه های این نشست سراسری بود.