بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضاء دبیرخانه دائمی نشریات دانشگاهی دانشگاه گیلان اعلام شد.

اعضاء دبیرخانه دائمی نشریات دانشگاهی دانشگاه گیلان اعلام شد.


اعضاء دبیرخانه دائمی نشریات دانشگاهی دانشگاه گیلان اعلام شد.

 

دبیرخانه دائمی نشریات دانشگاهی دانشگاه گیلان واقع در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و در طبقه پنجم دفتر مرکزی با اعضای ثابت ذیل اعلام می­گردد:

1ـ دکتر عباس خائفی

2ـ رحیم ابراهیم پور

3ـ رقیه آقابیگی

4ـ عارف حسین پور

5ـ امیرمحمد علیزاده

پیشنهادات و نظرات سازنده خود را برای توسعه کمی و کیفی نشریات دانشجویی و برگزاری جشنواره نشریات و... به دبیرخانه ارسال نمایید.