بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعزام به سی و دومین دوره نمایشگاه کتاب تهران

اعزام به سی و دومین دوره نمایشگاه کتاب تهران


اعزام به سی و دومین دوره نمایشگاه کتاب تهران

شرایط و ضوابط حضور دانشجویان دانشگاه گیلان در سی و دومین دوره نمایشگاه کتاب تهران (4 تا 14 اردیبهشت ماه 98)، به شرح زیر اعلام می گردد:

1ـ اولویت اعزام با دانشجویان تحصیلات تکمیلی و سال آخر دوره کارشناسی می باشد.

 2ـ زمان اعزام در دو مرحله؛

مرحله اول: خانم هاپنج شنبه 98/02/05 و آقایان جمعه 98/02/06

 مرحله دوم: خانم ها پنج شنبه 98/02/12 و آقایان جمعه 98/02/13 می باشد.

3 ـ دانشجویان شاهد و ایثارگر می توانند جهت ثبت نام به اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه گیلان و

سایر دانشجویان علاقه مند جهت ثبت نام و اعزام به نمایشگاه به دفاتر ریاست و یا مدیران امور عمومی دانشکده ها مراجعه نمایند.