بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه برگزاری سومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیر انتفاعی

اطلاعیه برگزاری سومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیر انتفاعی


اطلاعیه برگزاری سومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیر انتفاعی

 

 

 

دکتر شاکری نیا معاون فرهنگی و اجتماعی اعلام کرد:
این آزمون در سه بخش شفاهی، کتبی و پژوهشی انجام می شود که هر یک به ترتیب شامل رشته های ذیل می باشد:


الف ـ بخش شفاهی: ( تلاوت تحقیق/ تلاوت ترتیل/ حفظ 5 جزء پیوسته/ حفظ 10 جزء پیوسته/ حفظ 20 جزء پیوسته/ حفظ کل)
ب ـ بخش کتبی : ( مفاهیم قرآنی/ دیدگاه و سیره معصومین)
ج ـ بخش پژوهشی: ( نظریه پردازی قرآنی و پاسخ پژوهی/ تحلیل و نقد کتب قرآن و عترت/ تحقیقات قرآن و عترت)
وی افزود: آزمون بخش شفاهی قرآن روز شنبه مورخ 12/12/91 (ساعت 9 صبح) در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می گردد.

وی خاطرنشان کرد: زمان آزمون کتبی متعاقباً اعلام می گردد.
ایشان در پایان اذعان کردند: همکاران محترم هیأت علمی جهت کسب اطلاع بیشتر از مفاد آیین نامه می توانند به  سایت www.quran.nit.ac.ir   مراجعه نمایند.


معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان