بستن
FA EN AR RU FR CHI

آسیب شناسی ترانه های معاصر با حضور دکتر اسماعیل آذر

آسیب شناسی ترانه های معاصر با حضور دکتر اسماعیل آذر


آسیب شناسی ترانه های معاصر با حضور دکتر اسماعیل آذر

کانون موسیقی دانشگاه گیلان با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه طرح « آسیب شناسی ترانه های معاصر » با حضور دکتر اسماعیل آذر در اسفند ماه 93 در دانشگاه گیلان برگزار می نماید.

زمان:11 اسفند ماه 1393

مکان:تالار حکمت دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برنامه های جانبی: مسابقه مشاعره

لذا از همه دانشجویان، اساتید و کارکنان محترم جهت حضور در این برنامه دعوت بعمل می آید.