بستن
FA EN AR RU FR

آسیب شناسی ترانه های معاصر با حضور دکتر اسماعیل آذر

آسیب شناسی ترانه های معاصر با حضور دکتر اسماعیل آذر


آسیب شناسی ترانه های معاصر با حضور دکتر اسماعیل آذر

کانون موسیقی دانشگاه گیلان با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه طرح « آسیب شناسی ترانه های معاصر » با حضور دکتر اسماعیل آذر در اسفند ماه 93 در دانشگاه گیلان برگزار می نماید.

زمان:11 اسفند ماه 1393

مکان:تالار حکمت دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برنامه های جانبی: مسابقه مشاعره

لذا از همه دانشجویان، اساتید و کارکنان محترم جهت حضور در این برنامه دعوت بعمل می آید.