بستن
FA EN AR RU FR CHI

اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی با عنوان «کوثر آفتاب »

اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی با عنوان «کوثر آفتاب »


اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی با عنوان «کوثر آفتاب »

اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی با عنوان «کوثر آفتاب» که توسط دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان بشرح ذیل می باشد:

برندگان برای دریافت جایزه می توانند به دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گیلان مراجعه نمایند.

فاطمه پیراسته مهر

 

زهرا امیدی

 

حکیمه پاکار

 

کیوان محبوبی

 

توحید اکبری