بستن
FA EN AR RU FR CHI

ازدواج و موانع سر راه آن

ازدواج و موانع سر راه آن


ازدواج و موانع سر راه آن

انجمن علمی دانشجویی روانشناسی دانشگاه گیلان با هدف شناخت بیشتر دانشجویان درباره فواید ازدواج و حل مشکلات موانع سر راه آن، کارگاهی را با حضور و سخنرانی استاد علی عطایی عضو هیأت علمی گروه معارف و الهیات دانشگاه برگزار نمود.

در ابتدا، هریک از دانشجویان مشکلات موجود در زمینه ازدواج را مطرح و درباره آنها  به بحث و تبادل نظر پرداختند و ریشه و علل این مشکلات را واکاوی نمودند.

در ادامه مدرس کارگاه مطالب و راهکارهایی را برای رسیدن به بینش لازم به منظور فائق آمدن بر مشکلات برای شرکت کنندگان تشریح نمودند.

شایان ذکر است این کارگاه در روز سه شنبه مورخ 95/02/07 در یکی از کلاس های دانشکده ادبیات و علوم انسانی با شرکت 30 نفر از دانشجویان پسر برگزار شد.

ezdevaj 1 (1)