بستن
FA EN AR RU FR CHI

ارزیابی و مدلسازی مطلوبیت زیستگاه با استفاده از روش های مکسنت و شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک

ارزیابی و مدلسازی مطلوبیت زیستگاه با استفاده از روش های مکسنت و شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک


ارزیابی و مدلسازی مطلوبیت زیستگاه با استفاده از روش های مکسنت و شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک

انجمن علمی محیط زیست دانشگاه گیلان کارگاه ارزیابی و مدلسازی مطلوبیت زیستگاه با استفاده از روش های مکسنت و شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک، را در روزهای سه شنبه و چهارشنبه و پنج شنبه31 فروردین لغایت 2 اردیبهشت ماه 95 از ساعت 3 الی 8 در آزمایشگاه سنجش از دور دانشکده منابع طبیعی، با حضور 14 نفر از دانشجویان برگزار نمود. در این کارگاه مهندس پیمان کرمی، در رابطه با روش های مدلسازی و ارزیابی زیستگاه با استفاده از روش های مکسنت و شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک، و  همچنین در رابطه با تئوری مدل ها، توضیحاتی در قالب پاور پوینت ارائه نمود. در نهایت در رابطه با مفاهیم اصلی در رشته محیط زیست همچون مطلوبیت زیستگاه، نحوه انتخاب نمونه، نحوه انتخاب منطقه مورد مطالعه و نحوه استفاده و کاربرد مدل های حاضر در ارتباط با محیط زیست توضیحات کامل و جامع ارائه گردید. علاوه بر این جلسه پرسش و پاسخ و رفع اشکالات نیز برگزار شد.

7 4