بستن
FA EN AR RU FR

اردوی پاکسازی جنگل گیسوم توسط کانون محیط زیست دانشگاه گیلان برگزار شد

اردوی پاکسازی جنگل گیسوم توسط کانون محیط زیست دانشگاه گیلان برگزار شد


اردوی پاکسازی جنگل گیسوم توسط کانون محیط زیست دانشگاه گیلان برگزار شد

اردوی پاکسازی جنگل گیسوم توسط کانون دانشجویی محیط زیست دانشگاه گیلان در روز پنج شنبه اول آذر ماه 97 با هدف نهادینه کردن فرهنگ زیست محیطی در دانشگاه و افزایش حس مسئولیت و تعهد دانشجویان در برابر طبیعت و مواهب خدادادی در جنگل گیسوم و با حضور 85 نفر از دانشجویان دانشگاه گیلان برگزار شد. در این اردو بین دانشجویان، دستکش و کیسه های زباله توزیع گردید و دانشجویان به تیم های 2 الی 3 نفره تقسیم شدند و شروع به جمع آوری زباله نمودند. شایان ذکر است به هر یک از دانشجویان بسته های تغذیه ای که تهیه شده بود داده شد و فرم های درخواست عضویت به هر یک از دانشجویانی که تمایل به عضویت در کانون را داشتند، داده شد.