بستن
FA EN AR RU FR CHI

اردوی فرهنگی - ورزشی بسیج اداری پارک سیاهداران تالش - برادران

اردوی فرهنگی - ورزشی بسیج اداری پارک سیاهداران تالش - برادران


اردوی فرهنگی - ورزشی بسیج اداری پارک سیاهداران تالش - برادران

 

با برنامه ریزی بسیج اداری و مساعدت معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان اردوی فرهنگی - ورزشی پایگاه مقاومت منتظران المهدی(عج) روز پنج شنبه 91/2/21 برگزار شد.

 

در این اردوی فرهنگی همکاران محترم ضمن بازدید از منطقه عمومی تالش و پارک زیبای سیاهداران از سورتمه ریلی آن مجموعه بهره مند شدند.

                                                                       

                                                                        پایگاه مقاومت منتظران المهدی(عج) بسیج اداری دانشگاه گیلان