بستن
FA EN AR RU FR CHI

اردوی فرهنگی ـ تفریحی گیسوم ویژه دانشجویان دانشگاه گیلان

اردوی فرهنگی ـ تفریحی گیسوم ویژه دانشجویان دانشگاه گیلان


اردوی فرهنگی ـ تفریحی گیسوم ویژه دانشجویان دانشگاه گیلان

کانون دانشجویی ایرانشناسی و گردشگری دانشگاه گیلان اردوی فرهنگی تفریحی ویژه دانشجویان دختر دانشگاه گیلان را  مورخ  15 آذر ماه 97 به مقصد گیسوم با حضور 110 نفر و به منظور آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان به ویژه دانشجویان غیر بومی با مناطق دیدنی گیلان برگزار نمود.
آدرس کوتاه :