بستن
FA EN AR RU FR CHI

اردوی فرهنگی ـ تفریحی ماسوله ویژه دانشجویان دانشگاه گیلان

اردوی فرهنگی ـ تفریحی ماسوله ویژه دانشجویان دانشگاه گیلان


اردوی فرهنگی ـ تفریحی ماسوله ویژه دانشجویان دانشگاه گیلان

کانون دانشجویی ایرانشاسی و گردشگری دانشگاه گیلان اردوی فرهنگی تفریحی ویژه دانشجویان پسر دانشگاه گیلان را روز پنج شنبه اول آذر ماه 97 به مقصد ماسوله برگزار نمود . این اردو به منظور آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان غیر بومی با مناطق دیدنی گیلان و با حضور  40 نفر  برگزار گردید.