بستن
FA EN AR RU FR

اردوی فرهنگی تفریحی قلعه رودخان ویژه دانشجویان دختر برگزار شد

اردوی فرهنگی تفریحی قلعه رودخان ویژه دانشجویان دختر برگزار شد


اردوی فرهنگی تفریحی قلعه رودخان ویژه دانشجویان دختر برگزار شد

کانون دانشجویی ایرانشناسی و گردشگری دانشگاه، اردوی فرهنگی تفریحی به مقصد قلعه رودخان فومن را با حضور دانشجویان دختر دانشگاه گیلان در راستای آشنایی دانشجویان با مکان های دیدنی استان گیلان که از لحاظ تاریخی برای دوستان حائز اهمیت می باشد در تاریخ 29 فروردین ماه 98 برگزار نمود.

در مقصد اردو، ابتدا تاریخچه ای از قلعه رودخان برای دانشجویان بیان شد. سپس دانشجویان از جاذبه های دیدنی آن دیدن کردند. در مسیر نیز گردشگران خارجی و گروه های ورزشی حضور داشتند که اهمیت و وجود این قلعه را نیز از لحاظ سلامت جسم و روان یادآور می شدند.