بستن
FA EN AR RU FR CHI

اردوی فرهنگی تفریحی سقالکسار ویژه دانشجویان دختر برگزار شد

اردوی فرهنگی تفریحی سقالکسار ویژه دانشجویان دختر برگزار شد


اردوی فرهنگی تفریحی سقالکسار ویژه دانشجویان دختر برگزار شد

اردوی فرهنگی تفریحی سقالکسار ویژه دانشجویان دختر دانشگاه گیلان توسط کانون دانشجویی ایرانشناسی و گردشگری در روز پنج شنبه مورخ 25 مهر ماه 98 برگزار شد.

در این اردو پس از رسیدن به مقصد، توضیحاتی از مکان سقالکسار برای دانشجویان ارایه شد و دبیر کانون نیز توضیحاتی مرتبط با فعالیتهای کانون بیان نمود.

سپس اعضای شورای مرکزی کانون، دانشجویان  شرکت کننده در اردو را دور هم جمع کرد و بازی های گروهی مانند پانتومیم، وسطی، والیبال را ترتیب داده و در پایان از دانشجویان پذیرایی به عمل آمد.