بستن
FA EN AR RU FR CHI

اردوی فرهنگی تفریحی سرولات ـ چشمه دمکش ویژه دانشجویان دختر برگزار شد

اردوی فرهنگی تفریحی سرولات ـ چشمه دمکش ویژه دانشجویان دختر برگزار شد


اردوی فرهنگی تفریحی سرولات ـ چشمه دمکش ویژه دانشجویان دختر برگزار شد

اردوی فرهنگی تفریحی سرولات ـ چشمه دمکش ویژه دانشجویان دختر دانشگاه گیلان توسط کانون دانشجویی ایرانشناسی و گردشگری دانشگاه گیلان برگزار گردید.

این اردو در راستای آشنایی دانشجویان با مکان های دیدنی استان گیلان در روز پنج شنبه 16 اسفند ماه 97 به مقصد روستای سرولات و چشمه دمکش چابکسر برگزار شد.