بستن
FA EN AR RU FR CHI

اردوی زیارتی ـ سیاحتی ویژه کارکنان دانشگاه (به همراه خانواده)

اردوی زیارتی ـ سیاحتی ویژه کارکنان دانشگاه (به همراه خانواده)


اردوی زیارتی ـ سیاحتی ویژه کارکنان دانشگاه (به همراه خانواده)

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در نظر دارد اردوی زیارتی ـ سیاحتی ویژه کارکنان دانشگاه گیلان (به همراه خانواده) در روز پنج شنبه مورخ 95/05/28 (از ساعت 14:30 عصر) به مقصد آستانه اشرفیه و ساحل بندر کیاشهر برگزار نماید. همکاران محترم جهت ثبت نام به مدیران امور عمومی دانشکده یا حوزه ،مراجعه نمایند.

مهلت ثبت نام : تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 95/05/23

آخرین زمان تحویل لیست به معاونت فرهنگی و اجتماعی: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 95/05/24

شایان ذکر است، به دلیل محدود بودن ظرفیت، اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نموده و لیست اسامی آنها به دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی تحویل داده شود .