بستن
FA EN AR RU FR CHI

اردوی جهادی تابستان 95 بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان

اردوی جهادی تابستان 95 بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان


اردوی جهادی تابستان 95 بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان

بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان در مردادماه سال 1395 اردوی جهادی خود را در دو گروه مهاجران و قدسیان با اهداف فرهنگی و عمرانی در روستاهای کلیشم بخش عمارلو شهرستان رودبار و کوهستان اول حویق شهرستان تالش برگزار نمود. گروه مهاجران با اهداف فرهنگی در روستای کلیشم :به آموزش احکام و معارف دین و همچنین آموزش نقاشی ،زبان انگلیسی و کاردستی به کودکان و نوجوانان دختر روستا و همچنین کلاس های آموزش کیف دوزی برای زنان روستا پرداختند. گروه جهادی قدسیان به مدت دو هفته در کوهستان اول حویق حضور داشتند و اقدامات اولیه ساخت بنای مدرسه را پیگیری و انجام دادند . شایان ذکر است که این طرح انشاالله تابستان 97، افتتاح خواهد شد. از جمله معضلات کوهستان حویق نداشتن آب لوله کشی،گاز،برق و نداشتن راه ارتباطی مناسب می باشد. 1 2 3 4 5 6 7 8