بستن
FA EN AR RU FR CHI

اردوی توانمند سازی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان

اردوی توانمند سازی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان


اردوی توانمند سازی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با هدف توانمند سازی انجمن های علمی دانشجویی،  اردوی آموزشی ـ  تفریحی یکروزه ویژه اعضای شورای مرکزی انجمن های علمی تمامی رشته ـ دانشکده ها را با حضور 50 نفر از دانشجویان و جمعی از مسئولین در روز سه شنبه 94/03/12 در اردوگاه شهید مطهری چابکسر برگزار نمود. برگزاری 2 کارگاه با عنوان آیین نامه ها و جشنواره حرکت و جلسه پرسش و پاسخ  و همچنین برگزاری مسابقات علمی و ورزشی در دو بخش آقایان و خانم ها  از بخش های علمی ـ تفریحی این اردو بود. شایان به ذکر است که اردوی توانمند سازی انجمن های علمی دانشجویی هرسال با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی و شورای مرکزی انجمن های علمی دانشگاه گیلان  برگزار می گردد.