بستن
FA EN AR RU FR CHI

اردوی تفریحی سقالکسار/ اردوی پاکسازی آبشار دودوزن ویژه دانشجویان دانشگاه گیلان

اردوی تفریحی سقالکسار/ اردوی پاکسازی آبشار دودوزن ویژه دانشجویان دانشگاه گیلان


اردوی تفریحی سقالکسار/ اردوی پاکسازی آبشار دودوزن ویژه دانشجویان دانشگاه گیلان

کانون دانشجویی ایرانشناسی و گردشگری دانشگاه گیلان اردوی تفریحی ویژه دانشجویان دختر دانشگاه گیلان را برگزار می نماید:

زمان: 25 مهرماه 98

مکان: سقالکسار

علاقمندان می توانند جهت ثبت نام مشخصات خود را به شماره 09223713964 ارسال نمایند.