بستن
FA EN AR RU FR CHI

اردوی تفریحی آبشار لونک برگزار شد

اردوی تفریحی آبشار لونک برگزار شد


اردوی تفریحی آبشار لونک برگزار شد

کانون دانشجویی ایرانشناسی و گردشگری دانشگاه گیلان اردوی تفریحی آبشار لونک و کاروانسرای تی تی ، در تاریخ 16 آبان ماه 98 برگزار نمود در این اردوی یک روزه استانی، 70 نفر از دانشجویان خانم دانشگاه گیلان حضور داشتند.