بستن
FA EN AR RU FR CHI

آدرس پست الکترونیکی بخش های مختلف حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان

آدرس پست الکترونیکی بخش های مختلف حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان


آدرس پست الکترونیکی بخش های مختلف حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان

دانشجویان گرامی دانشگاه گیلان به منظور تسهیل در ارتباط با حوزه های مختلف کارشناسی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه(ارائه درخواست و گزارش کار) می توانید به آدرس های الکترونیکی زیر ارتباط برقرار نمایید.

انجمن های علمی

anjomanelmi@guilan.ac.ir

تشکلهای اسلامی

tashakol@guilan.ac.ir

نشریات دانشگاهی

nashriat.farhangi@guilan.ac.ir

کانونهای فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی

kanon@guilan.ac.ir

قرآن

quran@guilan.ac.ir