بستن
FA EN AR RU FR CHI

اجرای طرح پژوهشی شیلات

اجرای طرح پژوهشی شیلات


با همکاری انجمن علمی دانشجویی شیلات دانشگاه گیلان طرح پژوهشی خانم زهرا روستا با عنوان " بررسی اثر استروئیدهای جنسی و فاکتورهای بیوشیمیایی در روند تولید مثل ماهیان خاویاری " اجرا شد و مقاله آن ISI "Aquaculture Research Journal" چاپ گردید.