بستن
FA EN AR RU FR CHI

اجرای طرح پژوهشی زیست شناسی

اجرای طرح پژوهشی زیست شناسی


با همکاری انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی دانشگاه گیلان، طرح پژوهشی آقای محسن دیباج با عنوان "ارزیابی نرخ مرگ و میر و تغییرات چرخه سلولی ناشی از اثرات عصاره گیاه خار مریم (Silybum marianum) روی سلولهای سرطان مری (Kyse-30) " اجرا گردید و به صورت سخنرانی در اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین ارائه شد.